Ενημέρωση για αιτήσεις ενδιαφέροντος για φιλοξενία / συνδιοργάνωση αγώνων Ε.Γ.Ο.

Σας γνωρίζουμε ότι οι Τοπικές Αρχές / Φορείς ή τα σωματεία που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν ή να συνδιοργανώσουν αγώνα / αγώνες των αθλημάτων της Ε.Γ.Ο. που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο Εθνικό Αγωνιστικό Ημερολόγιο έτους 2022, θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο email της Ομοσπονδίας ([email protected]), το αργότερο έως την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022.

Το αίτημα θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από αντίγραφο της εν ισχύι άδειας λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης, καθώς και από δήλωση συναίνεσης του Δήμου ή Φορέα στον οποίο ανήκει η συγκεκριμένη εγκατάσταση.