Προτεινόμενος Εσωτερικός Τεχνικός Κανονισμός Ρυθμικής Γυμναστικής 2022-2024

Σας κοινοποιούμε τον προτεινόμενο Εσωτερικό Τεχνικό Κανονισμό Ρυθμικής Γυμναστικής 2022-2024, τον οποίο επιμελήθηκαν η αρμόδια Τεχνική Επιτροπή της Ε.Γ.Ο. και η Πρόεδρος των Ελληνίδων κριτών Ρυθμικής Γυμναστικής Μαρία Πάχτα.

Ο προτεινόμενος Εσωτερικός Τεχνικός Κανονισμός τίθεται σε ανοιχτή διαβούλευση και τα σωματεία-μέλη της Ε.Γ.Ο. καλούνται να αποστείλουν τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους στο email [email protected], το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022, προκειμένου αυτές να εξεταστούν και να διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο του Κανονισμού που θα τεθεί σε ισχύ για τον Ολυμπιακό κύκλο 2022-2024.

Δείτε ΕΔΩ τον προτεινόμενο Εσωτερικό Τεχνικό Κανονισμό Ρυθμικής Γυμναστικής 2022-2024