Πρακτικό Επιτροπής Μεταγραφών Ε.Γ.Ο. 2021

Σας κοινοποιούμε το Πρακτικό της Επιτροπής Μεταγραφών της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, το οποίο επικυρώθηκε στην 30ή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο., στις 28 Δεκεμβρίου 2021.

Δείτε ΕΔΩ το Πρακτικό της Επιτροπής Μεταγραφών της Ε.Γ.Ο.