Κώδικας Βαθμολογίας Ρυθμικής Γυμναστικής 2022-2024: Νέα έκδοση με αλλαγές

Σας ενημερώνουμε ότι στον επίσημο δικτυακό τόπο της FIG έχει αναρτηθεί εκ νέου, με αλλαγές, ο Κώδικας Βαθμολογίας του Ολυμπιακού κύκλου 2022-2024 για το άθλημα της Ρυθμικής Γυμναστικής (RG CoP 2022-2024 with changes).

Οποιαδήποτε νεότερη διευκρίνιση – διαφοροποίηση γίνεται στον νέο Κώδικα από την Τεχνική Επιτροπή της FIG, θα αναρτάται άμεσα στον δικτυακό τόπο της Ε.Γ.Ο..

Μπορείτε να βρείτε τον νέο Κώδικα Βαθμολογίας της Ρυθμικής Γυμναστικής για τον Ολυμπιακό κύκλο 2022-2024 στον παρακάτω σύνδεσμο (στην αγγλική γλώσσα):

https://www.gymnastics.sport/publicdir/rules/files/en_RG%20CoP%202022-2024%20with%20changes.pdf