Προτεινόμενος εσωτερικός κανονισμός, ασκησιολόγιο και υποχρεωτικά προγράμματα Ενόργανης Γ’-Δ’ Κατηγοριών

Σας κοινοποιούμε τον προτεινόμενο Εσωτερικό Κανονισμό και το προτεινόμενο ασκησιολόγιο & υποχρεωτικά προγράμματα Ενόργανης Γυμναστικής Γ’-Δ’ Κατηγοριών (Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Παγκορασίδων), τα οποία επιμελήθηκε η Τεχνική Επιτροπή Ενόργανης Ανάπτυξης & Αγώνων της Ε.Γ.Ο. και θα τεθούν προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, προκειμένου να τεθούν σε ισχύ για τον νέο Ολυμπιακό κύκλο 2022-2024.