Προκήρυξη Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ε.Γ.Ο. (30/01/2022)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.) στην 29η συνεδρίασή του στις 30 Νοεμβρίου 2021 αποφάσισε ομόφωνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά (Λεωφόρος Ποσειδώνος 26, Ελληνικό Αττικής).
Σε περίπτωση προβλήματος λόγω των απαγορευτικών μέτρων της πανδημίας Covid-19, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom, που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Τριμελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Επικύρωση πρακτικών Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ε.Γ.Ο. της 31ης Οκτωβρίου 2021
3. Κανονισμός Αθλημάτων Ε.Γ.Ο.
4. Κανονισμός Προπονητών
5. Κανονισμός Αθλητών
6. Κανονισμός Κριτών
7. Κανονισμός Εγγραφών-Μετεγγραφών

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο με τα αυτά θέματα ημερησίας διάταξης και ώρα 11:00.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για την πρόληψη και περιορισμό της νόσου Covid-19.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση στην Έκτακτη Γ.Σ. της 30ής Ιανουαρίου 2022

Δείτε ΕΔΩ το ενημερωτικό σημείωμα για τους αντιπροσώπους των σωματείων στην Έκτακτη Γ.Σ.

Δείτε ΕΔΩ την αριθμητική κατάσταση των σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο. με δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γ.Σ.

Δείτε ΕΔΩ τα πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31ης Οκτωβρίου 2021

«Κατεβάστε» από ΕΔΩ σε επεξεργάσιμη μορφή εγγράφου (.doc) το Υπόδειγμα Αποσπάσματος Πρακτικού Δ.Σ. Αθλητικού Σωματείου