Ελληνική μετάφραση του Κώδικα Βαθμολογίας Ακροβατικής 2022-2024

Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος Κώδικας Βαθμολογίας Ακροβατικής Γυμναστικής 2022-2024 έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, από την Πρόεδρο των Ελλήνων κριτών, κυρία Μαρία Λίβα, όπως επίσης οι Πίνακες Δυσκολίας 2022-2024 και οι κανονισμοί Ηλικιακών Ομάδων, στη μετάφραση των οποίων συμμετείχε και το μέλος της Τ.Ε. Ακροβατικής Γυμναστικής της Ε.Γ.Ο. Μυρσίνη Δήμου.

Οποιαδήποτε διευκρίνιση – διαφοροποίηση γίνεται στον νέο Κώδικα από την Τεχνική Επιτροπή της FIG, θα αναρτάται άμεσα στον δικτυακό τόπο της Ε.Γ.Ο..

Κώδικας Βαθμολογίας Ακροβατικής Γυμναστικής 2022-2024 (ελληνική μετάφραση)

Πίνακες Δυσκολίας Ακροβατικής Γυμναστικής 2022-2024 (ελληνική μετάφραση)

Κανονισμοί Ηλικιακών Ομάδων Ακροβατικής Γυμναστικής 2022-2024 (ελληνική μετάφραση)