Απαιτήσεις Α’-Β’-Γ’-Δ’-Ε’ Κατηγοριών Ρυθμικής Γυμναστικής 2022

Έπειτα από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής Ρυθμικής Γυμναστικής της Ε.Γ.Ο. και της Προέδρου των Ελληνίδων κριτών Ρυθμικής Γυμναστικής Μαρίας Πάχτα, η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στην 29η συνεδρίασή του στις 30.11.2021, σας γνωρίζουμε τις απαιτήσεις των προγραμμάτων των Α’-Β’-Γ’-Δ’-Ε’ Κατηγοριών Ρυθμικής Γυμναστικής για το έτος 2022.

Δείτε ΕΔΩ τις απαιτήσεις των προγραμμάτων Ρυθμικής Γυμναστικής για το έτος 2022