Θέματα 29ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ε.Γ.Ο. (Τρίτη 30/11)

Σας γνωρίζουμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στην 29η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17:00, με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom.

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Πρόταση αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης για 30.01.2022

2. Έγκριση οικονομικού πρακτικού Οκτωβρίου 2021

3. Επικύρωση και έγκριση ανάθεσης νομικών υπηρεσιών

4. Έγκριση ανάθεσης για λογιστική υποστήριξη

5. Έγκριση ανάθεσης για παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου οικονομικής διαχείρισης της ΕΓΟ (για ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ)

6. Έγκριση ανάθεσης για υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων έδρας της ομοσπονδίας και ΚΥΕ Αγ. Κοσμά

7. Επιτροπή παραλαβής προμηθειών

8. Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών

9. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών (πάνω από το όριο της απευθείας ανάθεσης)

10. Επιτροπή εξέτασης-αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών

11. Ανασυγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Υλικών

12. Εισηγήσεις Τ.Ε. Ενόργανης Γυμναστικής

13. Εισήγηση Τ.Ε. Ρυθμικής Γυμναστικής

14. Εισηγήσεις Τ.Ε. Τραμπολίνο

15. Εισήγηση ΤΕ Αεροβικής Γυμναστικής

16. Φιλοξενία ιστοσελίδας και αναβάθμιση από DWHITE

17. Εγγραφή νέων σωματείων

18. Σύμβαση με Athens Chiropractic για τους αθλητές των Εθνικών Ομάδων στο ΚΥΕ Αγ. Κοσμά

19. Πρόταση συνεργασίας για το marketing του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ρυθμικής Γυμναστικής

20. Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΑΤΕ – ΕΓΟ