Σχολή Προπονητών (προκήρυξη Μαΐου 2021): Οδηγίες εγγραφής στην πλατφόρμα e-learning & Λίστα κατοχύρωσης μαθημάτων

Σας γνωρίζουμε ότι η πλατφόρμα e-learning της Ε.Γ.Ο. για την Σχολή Προπονητών λειτουργεί στον δικτυακό τόπο www.coach.onlinego.gr.

Όλοι οι σπουδαστές θα μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα από την Τρίτη  23 Νοεμβρίου  2021.