Πρόσκληση ενδιαφέροντος για φοίτηση σε Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε συνεργασία με την Ε.Γ.Ο. ιδρύει Σχολές Προπονητών σε όλα τα αναγνωρισμένα αθλήματα / κλάδους άθλησης και για όλα τα επίπεδα (παρ. 6, άρθρο 136, Ν. 2725/99).  Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, την παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 4809/21, από την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, ισχύει η υποχρέωση απασχόλησης των προπονητών σε κάθε άθλημα / κλάδο άθλησης των αναγνωρισμένων από τη Γ.Γ.Α. όλων των ηλικιακών και αγωνιστικών κατηγοριών ανάλογα με το επίπεδο άδεια άσκησης επαγγέλματος που διαθέτει (Α’-Β’-Γ’).

Προκειμένου να αιτηθεί η Ε.Γ.Ο. την ίδρυση Σχολής Προπονητών Α’-Β’-Γ’ Κατηγορίας στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σας παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εάν υπάρχει ενδιαφέρον από:

1.  Πρώην αθλητές-τριες που έχουν κατακτήσει 1η-8η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 1η-8η θέση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και 1η-4η θέση σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών, διότι βάσει νόμου έχουν δικαίωμα να προχωρήσουν απευθείας στην φοίτηση σχολής επιπέδου Α’ χωρίς προηγούμενες σχολές επιπέδων Β’ & Γ’ ή άλλα προαπαιτούμενα.

2. Προπονητές-τριες κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος Β’ Κατηγορίας υπό προϋποθέσεις.

Δευτερογενώς παρακαλούμε όπως  προβείτε σε δήλωση ενδιαφέροντος, ώστε να καταγραφούν τα αιτήματα σας και για τις Κατηγορίες Β’ και Γ’. Πρόταση της Γ.Γ.Α. είναι να δημιουργηθούν συνέργειες, με σκοπό την υλοποίηση των σχολών.

Ονομαστική εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να αποστείλετε μέχρι την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021, στο email της Ομοσπονδίας [email protected] αναφέροντας το άθλημα, την πόλη, τη νίκη ή την κατηγορία της άδειας άσκησης επαγγέλματος που ήδη κατέχετε, όπως επίσης την κατηγορία που προτίθεστε να παρακολουθήσετε.