Τροποποίηση υπουργικής απόφασης για εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Σας προωθούμε, εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.153/104159/ Α5/26-8-2021 (Β’ 4068) υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Φ.153/104159/Α5/26- 8-2021 υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 4068), προστίθεται το εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, οι ανωτέρω υποψήφιοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους σε προθεσμία που θα ξεκινά κατά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2021».

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό απόσπασμα του ΦΕΚ