Θέματα 23ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ε.Γ.Ο. (Πέμπτη 30/09)

Σας γνωρίζουμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στην 23η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17:00, με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom.

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συμβάσεις Προπονητών – ανανεώσεις

2. Οδοιπορικά αθλητών-αθλητριών

3. Αποδοχή χορηγίας αθλητικού εξοπλισμού για τραμπολίνο και ρυθμική από KAPOLA GYMNASTICS

4. Έγκριση αγοράς αθλητικού εξοπλισμού ρυθμικής

5. Συμβάσεις και δαπάνες Golden Age Gym Festival 2020

6. Αποδοχή χορηγίας δύο αυτοκινήτων για Golden Age Gym Festival 2020 από ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ Α.Ε.

7. Ενέργειες για απόκτηση POS