Επικύρωση καταλόγου σωματείων με δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γ.Σ. της Ε.Γ.Ο.

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με το οποίο επικυρώνεται στο ορθό ο κατάλογος των 96 σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, στις 31 Οκτωβρίου 2021, όπως τα σωματεία αυτά αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα, με βάση το τηρούμενο στη Γ.Γ.Α. ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν.4714/2020.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Δείτε ΕΔΩ τον κατάλογο με τα 96 σωματεία με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γ.Σ. της Ε.Γ.Ο.