Έγκριση άδειας εισόδου εκπροσώπων της Ε.Γ.Ο. σε σχολικές μονάδες (έτος 2021-2022)

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων ενέκρινε την άδεια εισόδου εκπροσώπων της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2021-2022, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές για τα αθλήματα που καλλιεργεί η Ε.Γ.Ο..

Οι πίνακες με τα ονόματα των εκπροσώπων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. https://www.minedu.gov.gr/. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να τα αναζητούν μέσω της διαδρομής ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -> Φυσική Αγωγή -> Άδειες Εισόδου Αθλητικών Φορέων και Ομοσπονδιών.

Δείτε ΕΔΩ το ενημερωτικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας