Σημαντική ενημέρωση για το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α.

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α., σας ενημερώνουμε ότι με βάση την υπουργική απόφαση 398989/ΦΕΚ τ.Β/3920/25-8-2021 που αφορά στην τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για το μητρώο 2021 (168038/15-4-2021, Β/1593), καθορίζεται ως τελική ημερομηνία υποβολής ολοκληρωμένων αιτήσεων για το μητρώο 2021 η 30ή Σεπτεμβρίου 2021. Η προθεσμία αυτή αφορά στην υποχρέωση υποβολής όλων των σωματείων (εγγεγραμμένων και μη)  ολοκληρωμένων αιτήσεων για το μητρώο 2021.

Προσοχή! Υπενθυμίζεται ότι η μη υποβολή της αίτησης μέχρι 30/09/2021 θα οδηγήσει στην αυτόματη διαγραφή του σωματείου από το μητρώο.