Σχολή Προπονητών: Παράταση της προθεσμίας καταβολής των διδάκτρων

Εκ μέρους της Διεύθυνσης της Σχολής Προπονητών Γ΄ Κατηγορίας αθλημάτων Γυμναστικής & Μπόουλινγκ της Γ.Γ.Α., σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία καταβολής των διδάκτρων παρατείνεται έως την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021. Πέραν της λήξης της προθεσμίας, δεν θα δοθεί άλλη παράταση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

‒ Το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου καθορίζεται στο ποσό των 250 ευρώ για κάθε άθλημα.
‒ Η πληρωμή του 100% του ποσού, μπορεί να γίνει μόνο με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας, ΕΤΕ ΑΕ με αριθμό 080/480776-66 και IBAN GR7101100800000008048077666.
‒ Στο καταθετήριο θα πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και το άθλημα του εισακτέου.
‒ Οι εισακτέοι που δεν έχουν εκπληρώσει την ως άνω οικονομική υποχρέωση, δε θα μπορούν να συμμετέχουν στην Σχολή Προπονητών.