Προκήρυξη Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ε.Γ.Ο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.) με απόφασή του στην 22η συνεδρίασή του στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, καλεί τα σωματεία – μέλη της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00 στα Σπάτα Αττικής, στο ξενοδοχείο SOFITEL ATHENS Airport, στην αίθουσα «Καλλιστώ», ή εναλλακτικά σε περίπτωση προβλήματος λόγω των απαγορευτικών μέτρων της πανδημίας Covid-19 με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom, που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Τριμελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Επικύρωση Πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Γ.Ο. της 21ης Μαρτίου 2021.
3. Τροποποίηση καταστατικού της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 4726/20.
4. Έγκριση Προϋπολογισμού της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας για το έτος 2022 – Τοποθετήσεις Μελών – Ψηφοφορία.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο με τα αυτά θέματα ημερησίας διάταξης και ώρα 11:00.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για την πρόληψη και περιορισμό της νόσου Covid-19.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση στην Έκτακτη Γ.Σ. της 31ης Οκτωβρίου 2021

Δείτε ΕΔΩ το ενημερωτικό σημείωμα για τους αντιπροσώπους των σωματείων στην Έκτακτη Γ.Σ.

Δείτε ΕΔΩ την αριθμητική κατάσταση των σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο. με δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γ.Σ.

Δείτε ΕΔΩ τα πρακτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21ης Μαρτίου 2021

«Κατεβάστε» από ΕΔΩ σε επεξεργάσιμη μορφή εγγράφου (.doc) το Υπόδειγμα Αποσπάσματος Πρακτικού Δ.Σ. Αθλητικού Σωματείου