Κανονισμός εγγραφών – μετεγγραφών αθλητών

Σας κοινοποιούμε τον Κανονισμό που αφορά τις εγγραφές και μετεγγραφές Ελλήνων, ομογενών και αλλοδαπών αθλητών-αθλητριών σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο. των αθλημάτων της Γυμναστικής, σύμφωνα με τις αποφάσεις υπ’ αριθμ. 22163/08-09-00 και 26389/20-10-00 του αρμόδιου Υφυπουργού Πολιτισμού σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 2725/99.

Επισημαίνουμε ότι το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων μετεγγραφών σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό ορίζεται από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου 2021.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο της Ε.Γ.Ο.

Δείτε ΕΔΩ τον Κανονισμό εγγραφών – μετεγγραφών αθλητών