Ενημέρωση για κόστος έκδοσης / ανανέωσης κάρτας και παράβολο συμμετοχής σε αγώνες

Σας γνωρίζουμε ότι στην 21η συνεδρίασή του της Τρίτης 31 Αυγούστου 2021, το Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας αποφάσισε κατά πλειοψηφία (αρ. απόφασης 14) ώστε τα κόστη που αφορούν έκδοση / ανανέωση / αναβάθμιση / επανέκδοση (λόγω αλλαγής αθλήματος κ.λπ.) κάρτας αθλητή-αθλούμενου, καθώς και το παράβολο συμμετοχής σε αγώνες και το παράβολο αίτησης μεταγραφής, να επανέλθουν στα ποσά που ίσχυαν προ πανδημίας.