Ενημέρωση Γ.Γ.Α. για υποβολή αιτήσεων αθλητικών σωματείων στο Μητρώο 2021

Σας ενημερώνουμε, εκ μέρους της Γ.Γ.Α., ότι με βάση την Υπουργική Απόφαση 398989/ΦΕΚ τ.Β/3920/25-8-2021 (επισυνάπτεται ΕΔΩ) που αφορά στην τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για το Μητρώο 2021 (168038/15-4-2021, Β/1593), καθορίζεται ως τελική ημερομηνία υποβολής ολοκληρωμένων αιτήσεων για το μητρώο 2021 η 30ή Σεπτεμβρίου 2021.

Η προθεσμία αυτή αφορά στην υποχρέωση υποβολής όλων των σωματείων (εγγεγραμμένων και μη) νέων ολοκληρωμένων αιτήσεων για το μητρώο 2021.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι σήμερα από την πλατφόρμα της Γ.Γ.Α., αρκετά σωματεία που έχουν εγγραφεί στο μητρώο 2020 δεν έχουν υποβάλει ολοκληρωμένες αιτήσεις (επικαιροποίηση στοιχείων) για το 2021. Η μη υποβολή της νέας αίτησης μέχρι 30/09/2021 θα οδηγήσει στην αυτόματη διαγραφή του σωματείου από το μητρώο.