Σχολή Προπονητών Γυμναστικής: Προσωρινός πίνακας εισακτέων & μη εισακτέων

Σας κοινοποιούμε τον προσωρινό πίνακα με τα ονόματα των υποψηφίων που κρίνονται εισακτέοι στη Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Γ’ Κατηγορίας, καθώς και τα ονόματα των προσωρινά μη εισακτέων.

Οι προσωρινά μη εισακτέοι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης έως και το Σάββατο 7 Αυγούστου 2021. Οι ενστάσεις (επισυνάπτεται σχετικό έντυπο) και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υπογεγραμμένα θα αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά στα mail: [email protected] και [email protected].

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο με τον προσωρινό πίνακα εισακτέων και μη εισακτέων

Δείτε ΕΔΩ τη φόρμα υποβολής ένστασης