Βίντεο αθλητών ενόψει συμμετοχής στους Παγκόσμιους Αγώνες Τραμπολίνο Ηλικιών

Εκ μέρους της Τεχνικής Επιτροπής Τραμπολίνο της Ε.Γ.Ο., καλούνται τα σωματεία που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στους Παγκόσμιους Αγώνες Τραμπολίνο Ηλικιών του Μπακού, όπως αποστείλουν πρόσφατα βίντεο των αθλητών – αθλητριών τους έως την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021 στο email [email protected]. Τα βίντεο θα πρέπει να σταλούν μέσω WeTransfer.

Τα βίντεο τραμπολίνο πρέπει να περιλαμβάνουν:
Ένα πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα (πρόγραμμα με απαιτήσεις) και ένα δεύτερο πρόγραμμα χωρισμένο σε τρία διαφορετικά κομμάτια.

Τα βίντεο ακροβατικού διαδρόμου πρέπει να περιλαμβάνουν:
Δύο διαφορετικά ελεύθερα προγράμματα ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία των αθλητών – αθλητριών.

Τα βίντεο διπλού μίνι τραμπολίνο πρέπει να περιλαμβάνουν:
Τέσσερα διαφορετικά ελεύθερα προγράμματα ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία των αθλητών – αθλητριών.