Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε., στην οποία εκπροσωπήθηκαν 16 από τα 31 σωματεία-μέλη της Ένωσης με δικαίωμα ψήφου, δημιουργώντας τη νόμιμη απαρτία.

Ομόφωνα εγκρίθηκαν ο διοικητικός και ο οικονομικός απολογισμός για τη χρήση του έτους 2020, καθώς και ο προϋπολογισμός της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. για το έτος 2021.

Το θέμα της τροποποίησης του Καταστατικού της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. αποφασίστηκε να συζητηθεί μετά την αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, μέσω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να γίνουν οι σχετικές προσαρμογές.

Πηγή: aesgve.gr