Αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ε.Γ.Ο.

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Νο 16 της 09ης Ιουνίου 2021 της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η διεξαγωγή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την τροποποίηση του καταστατικού, που είχε προγραμματιστεί στις 13/06/2021, μετατίθεται για την 28η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, λόγω κατάθεσης στη Βουλή των Ελλήνων σχεδίου νόμου που περιλαμβάνει τροποποιήσεις στην αθλητική νομοθεσία.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας zoom, που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο.

Οι ψηφοφορίες για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, θα πραγματοποιηθούν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας zoom και θα είναι ονομαστικές.
Όσα σωματεία δεν έχουν κοινοποιήσει εγγράφως στην Ομοσπονδία, μέχρι σήμερα τους αντιπροσώπους τους (τακτικό – αναπληρωματικό) για τη Γενική Συνέλευση, δύνανται να το πράξουν, μέχρι την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00, καθώς τα τηλέφωνα και τα email αυτών.

Σε περίπτωση που ο τακτικός αντιπρόσωπος κωλύεται και δεν μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να ενημερώσει την Ομοσπονδία, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 25/06/2021 και ώρα 12:00μμ., προκειμένου να μπορέσει να συμμετέχει ο αναπληρωματικός αντιπρόσωπος του σωματείου.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο της Ε.Γ.Ο.