Διαδικτυακά η διεξαγωγή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ε.Γ.Ο.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας θα διεξαχθεί την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom, που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο.

Οι ψηφοφορίες για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα πραγματοποιηθούν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom και θα είναι ονομαστικές.

Υπενθυμίζουμε ότι τα σωματεία πρέπει να κοινοποιήσουν εγγράφως στην Ομοσπονδία, τους αντιπροσώπους (τακτικό – αναπληρωματικό) για τη Γενική Συνέλευση, μέχρι την Παρασκευή 04 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00, καθώς τα τηλέφωνα και τα email αυτών.

Σε περίπτωση που ο τακτικός αντιπρόσωπος κωλύεται και δεν μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να ενημερώσει την Ομοσπονδία, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Ιουνίου και ώρα 12:00, προκειμένου να μπορέσει να συμμετέχει ο αναπληρωματικός αντιπρόσωπος του σωματείου.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο της Ε.Γ.Ο.