Ανακοίνωση-απάντηση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο.

Με μεγάλη έκπληξη το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. διαπίστωσε ότι η σύννομη απόφασή του για τη διαβίβαση της καταγγελίας των είκοσι δύο (22) πρώην αθλητριών-ων Ενόργανης Γυμναστικής στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε), προκάλεσε απάντηση των καταγγελλόντων η οποία δημοσιεύθηκε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021, σύμφωνα με το περιεχόμενο της οποίας εγκαλούμεθα για δήθεν παραπλάνηση της κοινής γνώμης και θέσπιση παρελκυστικών διαδικασιών αναφορικά με την ουσιαστική διερεύνηση των αναφερόμενων καταγγελιών.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, ενημέρωση της κοινής γνώμης και σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας με τις οποίες λειτουργεί το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Ο., είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε επιγραμματικά τα γεγονότα τα οποία δεν επιδέχονται ουδεμίας αμφισβήτησης και έλαβαν χώρα μετά την 7η Απριλίου 2021, ότε και λάβαμε γνώση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της προαναφερόμενης καταγγελίας.

-Αυθημερόν, δηλ. στις 7 Απριλίου 2021 συνεδρίασε έκτακτα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την προαναφερόμενη επιστολή και αποφάσισε ομόφωνα την συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενη από την κα. Ειρήνη Αϊνδιλή, Α΄ Αντιπρόεδρο, την κα. Ειρήνη Μανδραβέλη, Γ΄ Αντιπρόεδρο, την κα. Θέμις Χαρίτου, Ταμία και αναπληρωματικά μέλη την κα. Κωνσταντίνα Δήμα, Ειδική Γραμματέα και την κα. Ελένη Μιχοπούλου, μέλος, με σκοπό την ουσιαστική διερεύνηση των αναφερόμενων καταγγελιών, με αυτοπρόσωπη παρουσία ενώπιον της Επιτροπής των αθλητών-τριών ή με την κατάθεση γραπτού υπομνήματος εκ μέρους τους.

-Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1739/09.04.2021 επιστολή μας ενημερώσαμε τον πληρεξούσιο δικηγόρο των πρώην αθλητριών-ων Ενόργανης Γυμναστικής για την προαναφερόμενη απόφαση του Δ.Σ. και του ζητήσαμε να ενημερώσει σχετικά τους εντολείς του για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί επιθυμούν να συνδράμουν στο έργο της Επιτροπής, για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την επιβολή πειθαρχικών ποινών στους τυχόν υπαίτιους.

-Με το με αρ. πρωτ. 795/ΓΛ/ΦΚ/12.04.2021 έγγραφο του προς την Ομοσπονδία μας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε), μας ζήτησε με την ολοκλήρωση του έργου της Τριμελούς Επιτροπής το πόρισμα και τον πλήρη φάκελο του θέματος, στα πλαίσια της προβλεπόμενης από τον Νόμο αυτεπάγγελτης έρευνας εκ μέρους της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. για τα ζητήματα που θίγουν στην επιστολή τους οι είκοσι δύο (22) πρώην αθλήτριες-ες Ενόργανης Γυμναστικής.

-Στις 12 Απριλίου 2021 ο πληρεξούσιος δικηγόρος των πρώην αθλητριών-ων Ενόργανης Γυμναστικής απέστειλε επιστολή στην Ομοσπονδία μας με την οποία δήλωνε ότι οι εντολείς του επιθυμούν απερίφραστα την αυτοπρόσωπη κατάθεση τους ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής με την ταυτόχρονη κατάθεση υπομνημάτων και έθετε ερωτήματα σχετικά με το έργο της Επιτροπής.

-Με την με αριθμό πρωτ. 1796/13.04.2021 απαντήσαμε στα ερωτήματα και παρείχαμε διευκρινήσεις επί της προαναφερόμενης επιστολής.

-Στις 21.04.2021 ο πληρεξούσιος δικηγόρος των πρώην αθλητριών-ων Ενόργανης Γυμναστικής ενημέρωσε τηλεφωνικά την αρμόδια υπάλληλο της Ομοσπονδία μας, ότι δέκα (10) από τις καταγγέλλουσες αθλήτριες επιθυμούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως ενώπιον της ορισθείσας Τριμελούς Επιτροπής της Ε.Γ.Ο. στη Θεσσαλονίκη.

-Αυθημερόν με το με αρ. πρωτ. 1989/21.04.2021 έγγραφο μας κάναμε δεκτή την πρόταση και ενημερώσαμε ότι η Τριμελής Επιτροπή θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη την Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 και ώρα 14.30 για την λήψη των καταθέσεων των δέκα (10) αθλητριών Ενόργανης Γυμναστικής.

-Στις 22 Απριλίου 2021, με επιστολή του ο πληρεξούσιος δικηγόρος των πρώην αθλητριών-ων Ενόργανης Γυμναστικής υπαναχώρησε από την πρόταση του, μας ενημέρωσε ότι οι δέκα (10) αθλήτριες δεν θα προσέλθουν τελικά να καταθέσουν και δεν όρισε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εμφάνισης των αθλητριών ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής.

-Κατόπιν τούτου το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. διαπιστώνοντας ότι ουδείς εκ των καταγγελλόντων εκδήλωσε πραγματικό ενδιαφέρον να προσέλθει ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής, ομόφωνα αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση του στις 23 Απριλίου 2021 την ολοκλήρωση του έργου της Τριμελούς Επιτροπής και τη διαβίβαση της καταγγελίας στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε), κατόπιν και του σχετικού αιτήματος του Προέδρου της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.

-Τέλος, με την με αρ. πρωτ. 2106/27.04.2021 επιστολή μας προς τον Πρόεδρο της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. κ. Γεώργιο Λενό και προς απάντηση της από 12.04.2021 επιστολής του, τον ενημερώσαμε για την ολοκλήρωση του έργου της Τριμελούς Επιτροπής και του διαβιβάσαμε την καταγγελία των είκοσι δύο (22) πρώην αθλητριών-ων Ενόργανης Γυμναστικής για τις κατά νόμω ενέργειές του.

Εκ των ανωτέρω αναλυτικά αναφερομένων πραγματικών γεγονότων, αβίαστα προκύπτει το συμπέρασμα ότι αφενός μεν το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. με τη λήψη της καταγγελίας ενήργησε ταχύτατα για την ουσιαστική διερεύνηση των καταγγελιών, αντιθέτως οι καταγγέλλοντες ουδεμία πρόθεση επέδειξαν για τη συμμετοχή τους στο έργο της ειδικής Τριμελούς Επιτροπής που συγκρότησε η Ομοσπονδία μας και κατόπιν τούτου διαβιβάσαμε την καταγγελία στην Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., όπως και μας ζητήθηκε.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση της Ε.Γ.Ο.