Πρακτικό αποφάσεων Δ.Σ. Ε.Γ.Ο. (9η συνεδρίαση / 07.04.2021)

Σας κοινοποιούμε το πρακτικό των αποφάσεων που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Ο. κατά την 9η φετινή συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 07 Απριλίου 2021.

Το πρακτικό με τις αποφάσεις έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: 6ΣΗ7469ΗΦ1-ΝΔ0)

Δείτε ΕΔΩ το πρακτικό της 9ης φετινής συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο.