Πρακτικό αποφάσεων Δ.Σ. Ε.Γ.Ο. (8η συνεδρίαση / 01.04.2021)

Σας κοινοποιούμε το πρακτικό των αποφάσεων που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Ο. κατά την 8η φετινή συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 01 Απριλίου 2021.

Το πρακτικό με τις αποφάσεις έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: ΡΟΗ7469ΗΦ1-5ΗΦ)

Δείτε ΕΔΩ το πρακτικό της 8ης φετινής συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο.