Πρακτικό αποφάσεων Δ.Σ. Ε.Γ.Ο. (6η συνεδρίαση / 11.03.2021)

Σας κοινοποιούμε το πρακτικό των αποφάσεων που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Ο. κατά την 6η φετινή συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021.

Το πρακτικό με τις αποφάσεις έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: Ρ7ΑΑ469ΗΦ1-713)

Δείτε ΕΔΩ το πρακτικό της 6ης φετινής συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο.