Ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Γ.Ο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, θα διεξαχθεί την Κυριακή 21 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας zoom, που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο.

Οι ψηφοφορίες για τα θέματα της ημερησίας διάταξης και η διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων της Ε.Γ.Ο., θα πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονική ψηφοφορία ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την επωνυμία «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ».

Ταυτόχρονα σήμερα θα αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των τακτικών αντιπροσώπων ένα ειδικό εξατομικευμένο ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα για τη διαδικασία διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εκλογών.

Την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021, θα σταλεί ένα δεύτερο ειδικό εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο θα περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο τακτικός αντιπρόσωπος ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

Σε περίπτωση που αντιπρόσωπος δεν λάβει κάποιο από τα δύο προαναφερόμενα μηνύματα ή κάποια από αυτά είναι εσφαλμένα ή ελλιπή, δύναται να απευθυνθεί στην Εφορευτική Επιτροπή για την επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Σε περίπτωση που ο τακτικός αντιπρόσωπος κωλύεται και δεν μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να ενημερώσει την Εφορευτική Επιτροπή, το αργότερο πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να μπορέσει να συμμετέχει ο αναπληρωματικός αντιπρόσωπος του σωματείου, στο email [email protected]

Σύμφωνα με το Ν 4726/2020 και το καταστατικό της Ομοσπονδίας, η σταυροδοσία για τα καταστατικά όργανα της Ε.Γ.Ο. και την εκλογή αντιπροσώπου στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, έχει ως εξής:

  • Για τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μία (1) επιλογή
  • Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έως δέκα (10) επιλογές
  • Για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής έως τρεις (3) επιλογές
  • Για τα μέλη της Δικαστικής Επιτροπής έως τρεις (3) επιλογές
  • Για τον τακτικό αντιπρόσωπο στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) μία (1) επιλογή
  • Για τον αναπληρωματικό αντιπρόσωπο στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) μία (1) επιλογή

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο της Ε.Γ.Ο.