Έγκριση αντιπροσώπων σωματείων-μελών Ε.Γ.Ο. ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι κατά την 6η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021, εγκρίθηκαν οι τακτικοί και αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι των σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο. με δικαίωμα ψήφου, ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Κυριακής 21 Μαρτίου 2021.

Δείτε ΕΔΩ τη λίστα των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο. με δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. της 21ης Μαρτίου