Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Προεδρείο της Γ.Σ. της Ε.Γ.Ο.

Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία καλεί τους τακτικούς εκπροσώπους των σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο. ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21ης Μαρτίου 2021, που ενδιαφέρονται να είναι μέλη του τριμελούς Προεδρείου της Γ.Σ., όπως καταθέσουν σχετική αίτηση ηλεκτρονικά αποστέλλοντας email στο [email protected], μέχρι την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00.