Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Προεδρείο της Γ.Σ. της Ε.Γ.Ο.

Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία καλεί τους τακτικούς εκπροσώπους των σωματείων-μελών της Ε.Γ.Ο. ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21ης Μαρτίου 2021, που ενδιαφέρονται να είναι μέλη του τριμελούς Προεδρείου της Γ.Σ., όπως καταθέσουν σχετική αίτηση ηλεκτρονικά αποστέλλοντας email στο ego@otenet.gr, μέχρι την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00.