Πρακτικό αποφάσεων Δ.Σ. Ε.Γ.Ο. (5η συνεδρίαση / 05.03.2021)

Σας κοινοποιούμε το πρακτικό των αποφάσεων που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Ο. κατά την 5η φετινή συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021.

Το πρακτικό με τις αποφάσεις έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: ΨΡΧΡ469ΗΦ1-ΛΥ3)

Δείτε ΕΔΩ το πρακτικό της 5ης φετινής συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο.