Ενημέρωση για εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Σας ενημερώνουμε ότι, έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Ε.Γ.Ο. προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, η οποία έγινε δεκτή, εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης με εταιρεία για την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR και την ανάθεση υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων για ολόκληρο το έτος 2021.

Μέσα από την συγκεκριμένη ενέργεια, η Ε.Γ.Ο. προχωρά στην εναρμόνιση με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR και παράλληλα διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των εμπλεκομένων ενόψει της επερχόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών της 21ης Μαρτίου 2021, στην περίπτωση που διεξαχθούν διαδικτυακά – ηλεκτρονικά.