Πρακτικό αποφάσεων Δ.Σ. Ε.Γ.Ο. (4η συνεδρίαση / 22.02.2021)

Σας κοινοποιούμε το πρακτικό των αποφάσεων που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Ο. κατά την 4η φετινή συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021.

Το πρακτικό με τις αποφάσεις έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: Ψ523469ΗΦ1-ΟΘΥ)

Δείτε ΕΔΩ το πρακτικό της 4ης φετινής συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο.