Ενημέρωση προς σωματεία-μέλη της Ε.Γ.Ο.

Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία ενημερώνει τα σωματεία-μέλη της που έλαβαν οικονομική ενίσχυση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού λόγω Covid-19, ότι ο σχετικός αριθμός απόφασης είναι Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΕΦΔΑΑΛΟΘ/696968/69728/46185/7486/1809, βάσει του οποίου οφείλουν να αναρτήσουν στη «Διαύγεια» τα ποσά της ενίσχυσης, εφόσον τα ποσά αυτά ξεπερνούν τις 3.000 ευρώ.

Επιπλέον, σας γνωστοποιούμε ότι η Ε.Γ.Ο. έχει απευθύνει στη Γ.Γ.Α. επίσημο αίτημα προκειμένου να ενσωματωθεί ο ΚΑΔ (94991906) στη λίστα των πληττομένων επιχειρήσεων και να μην υποχρεωθούν τα σωματεία-μέλη μας με τον συγκεκριμένο ΚΑΔ να καταβάλουν ενοίκια για τους χώρους στους οποίους στεγάζονται αλλά παραμένουν κλειστοί με κρατική απόφαση λόγω της πανδημίας.