Διευκρινίσεις για δικαιολογητικά σωματείων ενόψει της Γενικής Συνέλευσης

Σε ό,τι αφορά στα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτείται να αποστείλουν τα σωματεία στα γραφεία της Ε.Γ.Ο., σχετικά με τις αρχαιρεσίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πρόκειται να διεξαχθεί την Κυριακή 21 Μαρτίου 2021, σας επισημαίνουμε τα εξής:

  • Στο σχετικό απόσπασμα πρακτικού το οποίο θα κοινοποιείται στην Ομοσπονδία για τον ορισμό των αντιπροσώπων υποχρεωτικά γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου (σας έχει ήδη κοινοποιηθεί), όπου αναφέρει επιστολόχαρτο σωματείου θα αναγράφεται η επωνυμία του σωματείου, η πόλη, η ημερομηνία καθώς και αριθμός πρωτοκόλλου.
    Στην παράγραφο παρόντα μέλη, θα πρέπει να αναφέρονται ολογράφως παρόντες – απόντες και στην παράγραφο επί του θέματος να αναφέρεται εάν η απόφαση είναι ομόφωνη ή κατά πλειοψηφία, όχι και τα δύο.
    Σχετικό υπόδειγμα έχει κοινοποιηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Ο. (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) 

Τέλος, από τα παραπάνω έγγραφα, οφείλετε να διαγράφετε τη λέξη «υπόδειγμα».