Τελικές εισηγήσεις αγωνιστικού και τεχνικού προγραμματισμού αθλημάτων Γυμναστικής, έτους 2021

Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία σας κοινοποιεί τις τελικές εισηγήσεις των αρμόδιων Τεχνικών Επιτροπών για τον τεχνικό και αγωνιστικό προγραμματισμό των αθλημάτων της Γυμναστικής (Ενόργανη, Ρυθμική, Τραμπολίνο, Ακροβατική, Αεροβική) για το έτος 2021, οι οποίες διαμορφώθηκαν έπειτα από ανοιχτή διαβούλευση και αφού λήφθηκαν υπόψη οι προτάσεις και επισημάνσεις των σωματείων.

Διευκρινίζεται ότι, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία και η αναστολή των προπονήσεων, δεν είναι δυνατόν να καταρτιστεί στην παρούσα φάση το εθνικό αγωνιστικό ημερολόγιο του 2021.
Οι πιθανές ημερομηνίες τέλεσης αγώνων, όπου τυχόν αυτές αναφέρονται στις εισηγήσεις των Τεχνικών Επιτροπών, αποτελούν απλώς ένδειξη πρόθεσης εκ μέρους της Ε.Γ.Ο. και θα οριστικοποιηθούν ή θα τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους, σε συνάρτηση με τις εξελίξεις.

Οι τελικές εισηγήσεις των Τεχνικών Επιτροπών για τον προγραμματισμό του 2021, ανά άθλημα:

? ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 
? ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 
? ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ
 
? ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 
? ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ