Καθορισμός πλαισίου έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία

Σας κοινοποιούμε το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 10ης Δεκεμβρίου 2020, στο οποίο περιλαμβάνεται ο καθορισμός του πλαισίου, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στην παρ. 4 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στα δικαιούχα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ 5462/Β’/10-12-2020, με την απόφαση περί έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων