Παράταση θητείας Δ.Σ. αθλητικών σωματείων έως τις 31/12/2020

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του Άρθρου 54 του Νόμου 4753/2020-ΦΕΚ/Α/18-11-2020, η θητεία των διοικητικών συμβουλίων των αθλητικών σωματείων που έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει κατά το χρονικό διάστημα που ισχύουν τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό απόσπασμα του ΦΕΚ – Τεύχος A’ 227/18.11.2020