Ενημέρωση για σωματεία και φορείς που καλλιεργούν το άθλημα του παρκούρ

Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, ενόψει της εναρμόνισης του καταστατικού της με τον νέο αθλητικό νόμο (Ν. 4726/2020), ενημερώνει τα σωματεία-μέλη της ότι έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε αντίστοιχη εναρμόνιση του δικού τους καταστατικού και να δηλώσουν το άθλημα του Παρκούρ μεταξύ εκείνων που καλλιεργούν, εάν το επιθυμούν, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να το εντάξουν επίσημα στην προπονητική και αγωνιστική δραστηριότητά τους, είτε άμεσα είτε στο μέλλον.

Επιπλέον, τα σωματεία / φορείς που εξασκούν-καλλιεργούν το άθλημα του Παρκούρ, το οποίο αναφέρεται στο καταστατικό τους, μπορούν να γίνουν μέλη της Ε.Γ.Ο. καταθέτοντας τα δικαιολογητικά τους για τη διαδικασία της νόμιμης αναγνώρισης. Με αυτό τον τρόπο θα λάβουν κρατική αναγνώριση για οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα στο άθλημα του Παρκούρ και θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις επίσημες εθνικές διοργανώσεις.