Κανονισμός εγγραφών – μετεγγραφών αθλητών (ορθή επανάληψη)

Σας κοινοποιούμε τον Κανονισμό που αφορά τις εγγραφές και μετεγγραφές Ελλήνων, ομογενών και αλλοδαπών αθλητών-αθλητριών σωματείων – μελών της Ε.Γ.Ο., σύμφωνα με τις αποφάσεις υπ’ αριθμ. 22163/08-09-00 και 26389/20-10-00 του αρμόδιου Υφυπουργού Πολιτισμού.

Επισημαίνουμε ότι το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων μετεγγραφών σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό ορίζεται από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο της Ε.Γ.Ο. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16/10/2020)

Δείτε ΕΔΩ τον Κανονισμό εγγραφών – μετεγγραφών αθλητών