Ειδική Αθλητική Αναγνώριση σωματείων: Δικαιολογητικά και φόρμα υποβολής αίτησης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, τις σχετικές ανακοινώσεις τις Γ.Γ.Α. και τις ανακοινώσεις της Ε.Γ.Ο., δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλήνιες διοργανώσεις έχουν μόνο τα Αθλητικά Σωματεία τα οποία διαθέτουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση.

Παρακαλούνται όλα τα εγγεγραμμένα στην Ε.Γ.Ο. Σωματεία, να ελέγξουν τα έγγραφα τα οποία έχουν λάβει από την Γ.Γ.Α. και σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται, να καταθέσουν στη Γ.Γ.Α. την αίτηση χορήγησης βεβαίωσης αθλητικής αναγνώρισης (έντυπο Α2) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για τη διευκόλυνση σας, τα δικαιολογητικά και την αίτηση προς τη Γ.Γ.Α. μπορείτε να τα βρείτε συνημμένα στην παρούσα ενημέρωση.

Στο επόμενο διάστημα, η Ε.Γ.Ο. θα προβεί σε έλεγχο των εγγράφων Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης, όλων των Σωματείων-Μελών της, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας.