Κριτήρια επιλογής αθλητριών Ατομικού Νεανίδων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ρυθμικής 2020

Σας γνωρίζουμε ότι, ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ρυθμικής Γυμναστικής στο Κίεβο της Ουκρανίας (26-29/11/2020) και με την πρόθεση συμμετοχής της ελληνικής αποστολής, η Τεχνική Επιτροπή Ρυθμικής Γυμναστικής της Ε.Γ.Ο. έχει θέσει τα παρακάτω κριτήρια επιλογής των αθλητριών Ατομικού κατηγορίας Νεανίδων.

Η οριστική απόφαση για τη συμμετοχή στον αγώνα θα ληφθεί την Τρίτη 13/10/2020, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πρωτόκολλα που βασίζονται στην εκτίμηση του υγειονομικού κινδύνου από τον COVID-19 με τα διαθέσιμα εθνικά και διεθνή δεδομένα και θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με τα επιστημονικά ευρήματα, τις τελευταίες οδηγίες και πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και της Γ.Γ.Α..

Στο πλαίσιο αυτό, και με την υγεία και ασφάλεια των συμμετεχόντων να είναι το κύριο μέλημα της Ε.Γ.Ο., τα δεδομένα ενδέχεται να μεταβληθούν ανάλογα με τις εξελίξεις, και τις οδηγίες των αρμόδιων Εθνικών Αρχών.

Αγώνες-κριτήρια πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ατομικού Νεανίδων – (UKR) 26-29/11/2020

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (European Gymnastics) στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ατομικού Νεανίδων Ρυθμικής Γυμναστικής 2020 (26-29/11/2020) μπορούν να λάβουν μέρος 1-4 αθλήτριες. Ο αγώνας περιλαμβάνει 8 προγράμματα σύμφωνα με το πρόγραμμα των Νεανίδων (σχοινί-μπάλα-κορίνες-κορδέλα). Κάθε αθλήτρια μπορεί να εκτελέσει 2-4 προγράμματα.

Ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ατομικού Νεανίδων Ρυθμικής Γυμναστικής 2020 και με βάση τον κανονισμό και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (European Gymnastics), η Τ.Ε. εισηγείται τους παρακάτω αγώνες-κριτήρια για την επιλογή των αθλητριών στο συγκεκριμένο αγώνα:

Αγώνας-κριτήριο 1 (Θεσσαλονίκη, 17-18/10/2020)

  • Ανοιχτή συμμετοχή αθλητριών κατηγορίας Νεανίδων που επιθυμούν να διεκδικήσουν την πρόκριση για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ατομικού Νεανίδων. Επιλέγονται οι 10 καλύτερες αθλήτριες, ανά όργανο, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν την υψηλότερη βαθμολογία τουλάχιστον σε 2 όργανα.

Αγώνας-κριτήριο 2 (Αθήνα, 23/10/2020)

  • Αγωνίζονται εκ νέου, οι 10 καλύτερες αθλήτριες του 1ου αγώνα-κριτήριο ανά όργανο, που ήδη επιλέχτηκαν.
  • Οι αθλήτριες πρέπει να συμμετάσχουν και στους 2 αγώνες-κριτήρια. Από αυτούς τους 2 αγώνες, λαμβάνουν 2 βαθμολογίες ανά όργανο, βαθμολογίες που μετατρέπονται σε θέσεις κατάταξης (1η-2η-3η κ.λπ.). Από το Μέσο Όρο αυτών των 2 θέσεων, οι αθλήτριες με τις υψηλότερες θέσεις κατάταξης ανά όργανο, θα συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής.
  • Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε οποιαδήποτε θέση, η επιλογή της αθλήτριας θα γίνει με βάση τη συνολική «αριθμητική» βαθμολογία από τους 2 αγώνες.
  • Η απόφαση για τον αριθμό των αθλητριών που θα συγκροτήσουν την Εθνική Ομάδα Νεανίδων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής 2020, με βάση την απόδοσή τους στους αγώνες-κριτήρια και σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Ο., μετά από την εισήγηση της Τ.Ε. Ρυθμικής Γυμναστικής.