Συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο.

Έπειτα από τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και σε ό,τι αφορά τις επικείμενες αρχαιρεσίες και τα πρόσωπα που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, η διοίκηση της Ε.Γ.Ο. διευκρινίζει ότι δεν έχει λάβει καμία απόφαση ως συλλογικό όργανο και ότι παραμένει αφοσιωμένη αποκλειστικά στο έργο της, ειδικότερα δε στην ασφαλή και επιτυχημένη επανέναρξη της επίσημης αγωνιστικής δραστηριότητας.
Οι επόμενες κινήσεις θα συζητηθούν και θα καθοριστούν στην προσεχή διά ζώσης συνεδρίαση του Δ.Σ., την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020.