Παραλαβή διπλωμάτων Σχολής Προπονητών – Οδηγίες έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την παραλαβή των διπλωμάτων της Σχολής Προπονητών Γ’ Κατηγορίας Γυμναστικής και Μπόουλινγκ, καθώς και με τις οδηγίες έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος:

Τα διπλώματα μπορείτε να τα παραλαμβάνετε από την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι – γραφείο 15180 058/Β στο ισόγειο), με τους εξής τρόπους:

  1. Αυτοπροσώπως με αστυνομική ταυτότητα.
  2. Με courier από το γραφείο 058/Β στο ισόγειο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,  Ανδρέα Παπανδρέου 37.
  3. Με εξουσιοδότηση την οποία μπορείτε να εκδώσετε στο gov.gr, οι τρόποι έκδοσης αναφέρονται κατόπιν αναζήτησης της εξουσιοδότησης.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, ΜΑΡΟΥΣΙ)

Κατόπιν της εγκυκλίου με αρ.πρωτ:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνoιού», σας γνωρίζουμε ότι η επίσκεψη του κοινού στα γραφεία της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ θα πραγματοποιείται μόνον κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού ή μέσω σχετικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας (email) με την αντίστοιχη Οργανική Μονάδα. Στο αντίστοιχο τμήμα «ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ» μπορείτε να επικοινωνείτε στο  2131316062 και 2131316065 η στο email [email protected].

Ως προς την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στο πεδίο Προπονητές – Σχολές θα βρείτε τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ».

Κατόπιν συγκέντρωσης των δικαιολογητικών μπορείτε να τα καταθέσετε είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε με courier η να τα αποστείλετε ηλεκτρονικά στο [email protected].

Συγχαίρουμε όλους τους επιτυχόντες για την ολοκλήρωση των σπουδών τους και τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στα αθλήματα της Γυμναστικής και του Μπόουλινγκ!

Εκ μέρους της διοίκησης της Σχολής Προπονητών

Μαρία Δ. Παπαδοπούλου (Διευθύντρια Σχολής Αθήνας & Θεσσαλονίκης)
Φωτεινή Μέλλου (Τεχνική Διευθύντρια Σχολής Αθήνας)
Σμαρώ Μήτσα (Τεχνική Διευθύντρια Σχολής Θεσσαλονίκης)