Δικαιολογητικά για χρήση των Ε.Α.Κ. Θεσσαλονίκης από σωματεία γυμναστικής

Μετά τις νέες οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α., σας γνωρίζουμε ότι τα σωματεία που προπονούνται στα Ε.Α.Κ. Θεσσαλονίκης, θα πρέπει από Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 να προσκομίσουν νέες καταστάσεις αθλητών-τριών, πρόσφατες ιατρικές βεβαιώσεις, καθώς και ορισμό Υγειονομικού Υπεύθυνου ανά σωματείου, κατά την είσοδό σας στα Ε.Α.Κ.Θ..

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση στις καταστάσεις των αθλητών-τριών που έχετε ήδη αποστείλει στην Ε.Γ.Ο., θα πρέπει να αποστέλλεται ενημέρωση και στο email της Ομοσπονδίας ([email protected]).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον κ. Δημήτριο Γιαννουλίδη, Ομοσπονδιακό Προπονητή Ενόργανης Γυμναστικής Κ.Υ.Ε. Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο επικοινωνίας 6946066374.