Σχολή Προπονητών: Πρόγραμμα Γ’ κύκλου σπουδών και γραπτών εξετάσεων

Σας γνωρίζουμε το πρόγραμμα του Γ’ κύκλου σπουδών, καθώς και των γραπτών εξετάσεων, της Σχολής Προπονητών αθλημάτων Γυμναστικής και Μπόουλινγκ, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

ΑΘΗΝΑ: Πρόγραμμα Γ’ κύκλου σπουδών

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πρόγραμμα Γ’ κύκλου σπουδών

ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων