Αναβλήθηκε για το 2021 το Συνέδριο της FIG

Τον Οκτώβριο του 2021 θα διεξαχθεί το 83ο Συνέδριο και μαζί οι αρχαιρεσίες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυμναστικής (FIG), καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών-μελών εισηγήθηκε την αναβολή του κατά έναν χρόνο, λόγω της νόσου Covid-19.

Το 83ο Συνέδριο ήταν προγραμματισμένο να φιλοξενηθεί στην Αττάλεια της Τουρκίας από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου 2020, αλλά τελικά κρίθηκε αναγκαίο να μετατεθεί για τις 29-31 Οκτωβρίου 2021. Η απόφαση λήφθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της FIG, αφού προηγουμένως είχε ζητηθεί η άποψη των 148 εθνικών ομοσπονδιών-μελών, εκ των οποίων μόνον οι έξι εξέφρασαν διαφορετική γνώμη.

Ως συνέπεια της αναβολής του Συνεδρίου της FIG, η θητεία των μελών όλων των οργάνων αυτής (εξαιρείται η Επιτροπή Εφέσεων) πρόκειται να παραταθεί κατά έναν χρόνο και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, ενώ τα όργανα που θα εκλεγούν στην Αττάλεια θα έχουν τριετή θητεία, μέχρι το τέλος του 2024.